AMOK - útok šíleného střelce

AMOK - útok šíleného střelce. Taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina 25. října 2016 v budově SPŠ a SOU ve Friedově ulici v Pelhřimově.

AMOK - útok šíleného střelce

Dokument

ČR, 2016, 7 minut

Autor: Relax TV

Obsah:

Střelba, výkřiky a houkající sirény. Přesně tak to vypadalo v úterý 25. října dopoledne v budově SPŠ a SOU ve Friedově ulici v Pelhřimově. Konalo se tam totiž velké taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina AMOK - útok šíleného střelce. Přípravu řešení mimořádné situace zhlédl místostarosta Pelhřimova Josef Koch s celou řadu významných osobností Kraje Vysočina v čele s hejtmanem Jiřím Běhounkem.

„Kromě toho, že akce byla velmi rozsáhlá, tak mě nejvíce zasáhly okamžiky ve druhém patře, kde jsme mohli sledovat práci zásahové jednotky, což bylo hodně autentické. Dokonce jsem se přistihl, že jsem přestal vnímat, že se jedná o nácvik, protože atmosféra byla velmi působivá, realistická a ve finále jsem si říkal jen, aby se něco takého nestalo u nás,“ řekl Josef Koch.

Taktické cvičení v Pelhřimově

Do násilného útoku šíleným střelcem na studenty školy byly zapojeny desítky policistů, hasičů, záchranářů a žáků školy. Kromě samotného zásahu dále před budou vyrostly nafukovací stany, kam záchranáři vynášeli raněné a ošetřovali je. Cvičení prověřilo komunikaci, taktické postupy všech složek na místě zásahu. Otestován byl také systém koordinace a řízení při řešení mimořádné události, po které zůstávají mrtví a desítky zraněných.

Námět celého cvičení předpokládal, že v budově školy došlo k násilnému útoku ze strany ozbrojených osob. Do hlavní budovy školy vstoupí dva neznámí muži. Do objektu vstupují v době, kdy probíhá běžné vyučování a ve škole se nachází studenti, učitelé a další zaměstnanci a probíhá velká přestávka. Studenti i učitelé jsou rozptýleni po celé škole. Neznámí muži drží v rukách připravenou dlouhou zbraň a při prvním kontaktu se studenty okamžitě zahájí střelbu s cílem usmrtit nebo zranit co největší počet osob. Útočníci se pohybují každý samostatně, neplánovaně po vnitřních prostorách objektu za nepravidelně se opakující střelby. Jejich cílem útočníků je vyhledat učitele školy, kterým se chtějí pomstít za křivdy způsobené během studia. Střelba je však přesto směřována téměř na každou osobu, která je střelcem spatřena. Na chodbách školy, v přízemí i druhém patře zasáhnou několik osob, z nichž některým způsobí smrtelná a jiným těžká nebo lehká zranění. Nastává zmatek a panika, při kterých dochází k chaotickým pokusům o útěk a opuštění budovy. Několika studentům a učitelům se skutečně podaří z budovy uniknout a vyběhnout do některé z okolních ulic. Část osob se snaží před útokem střelce schovat ve vnitřních prostorách školy, v učebnách, kancelářích, na toaletách i dalších místech.

V době stále pobíhajícího útoku se několik osob dovolá na linku 158 a informuje integrované operační středisko krajského ředitelství o vzniklé události. Prvotní informace obdržené od volajících jsou však roztříštěné a není tak zřejmé o jaký počet útočníků se jedná. Informace obsahují údaje o místě události a o tom, že se zde již nachází mrtvé a zraněné osoby. Některé telefonáty obsahují i zběžný popis útočníků.

Příklady "Aktivních střelců"

Integrované operační středisko krajského ředitelství vysílá na místo policisty z organizačních článků krajského ředitelství zařazených do prvosledových hlídek. Tito policisté přijíždějí na místo události a neprodleně zahajují činnost podle plánu opatření pro případ vzniku mimořádné události AMOK - aktivní střelec. V místě zůstaly po střelbě mrtvé a zraněné osoby. Úkolem zasahujících policejních složek bylo střelce co nejrychleji eliminovat, a tím prostor, kde došlo k útoku, zajistit pro následnou záchranu zraněných osob.

„Dnešní cvičení bylo zaměřené na problematiku případného útoku ze strany ozbrojeného pachatele ve školském zařízení s velkým počtem zraněných a usmrcených osob. Hlavním cílem bylo ověřit si naše postupy při vzniku mimořádných událostí tohoto typu a současně ověřit součinnost s ostatními složkami integrovaného záchranného systému. Pro služební přípravu našich policistů je důležité mít zpětnou vazbu z podobných cvičení, a to zejména abychom si prověřili rychlost a včasnost zásahu, a v neposlední řadě i taktiku celého zásahu,“ doplnil k záměru cvičení plk. Mgr. Radek Malíř, ředitel Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.

Dnešního cvičení se zúčastnili jako pozorovatelé také někteří členové Bezpečnostní rady Kraje Vysočina, vedoucí představitelé všech cvičících složek, zástupci místní samosprávy a místních školských zařízení. Přímo na místě měli průběh cvičení možnost sledovat také zástupci sdělovacích prostředků. Na místě byl osobně přítomen hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek.

„Je dobře, že Policie České republiky nacvičuje připravenost na tento typ mimořádných událostí. I když jde pouze o cvičení, praxe ukázala, že agresoři se tomuto způsobu útoků nevyhýbají a potřeba být připraveni je realistická. Je dobře, že mají záchranné složky připraveny postupy pro případ těchto specifických událostí. Věřím, že ke skutečné události tohoto charakteru nikde v České republice nedojde, uvedl MUDr. Jiří Běhounek.

Fotogalerie:

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum