Kurzy práce s informacemi - 15. dílný seriál

Výukový / vzdělávací

Česko, 2013, 182 minut (celkem 15 dílů)

 

Díly 1 - 5                 Díly 6 - 10                Díly 11 - 15

 

1. díl - Viktor Kustein - Prokrastinace - 11 minut

Viktor Kustein vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Během studií však společně se svými kolegy založil institut GrowJOB, jehož smyslem je bojovat proti polopravdám a mýtům v oblasti osobního a firemního rozvoje. Při své práci vychází z aktuálních vědeckých výzkumů v oblastech jako je lidská motivace, rozhodování či prokrastinace, což je chorobné odkládání povinností. Jako konzultant pracuje na expanzích českých firem do zahraničí, zejména do Německa, Švýcarska a Rakouska. Spolupodílel se na vydání knihy Konec prokrastinace autora Petra Ludwiga.

Zveřejněno 11. září 2013

2. díl - Honza Zikuška - Kurz práce s informacemi - 4 minuty

Honza Zikuška svoji pracovní dráhu začal v knihovnách Vysokého učení technického v Brně, kde byla jeho hlavní pracovní náplní tvorba a tutorování e-learningových kurzů zaměřených na informační vzdělávání. V roce 2009 přešel na KISK, kde tři roky působil jako manažer projektu NAKLIV (Národní klastr informačního vzdělávání). Na projektu CEINVE působí jako odborný garant a jeho pracovní náplní je koordinace a komplexní odborné zajištění projektu po obsahové stránce. Zároveň na KISKu učí předmět Informační vzdělávání.

Zveřejněno 16. září 2013

3. díl - Michal Lorenz - Informační společnost - 20 minut

PhDr. Michal Lorenz, Ph.D. se ve své práci zaměřuje na teoretické základy a metody v informační vědě, učící se společnost, filozofii informace, informační etiku, informační ekologii, sociální informatiku či benchmarking VŠ. Na KISKu vyučuje např. Informační vědu, Informační etiku nebo Sociální a komunitní informatiku. Působí rovněž jako koordinátor komunikace se zahraničními pracovišti.

Zveřejněno 16. září 2013

4. díl - Dagmar Chytková - Myšlenkové mapy - 9 minut

Mgr. Dagmar Chytková vystudovala obory Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ a Informační studia a knihovnictví. Pracovala v redakci a v několika knihovnách. Aktuálně pracuje na pozici tutorky v projektu CEINVE, kde se věnuje tvorbě a tutorování e-learningových kurzů a vedení seminářů zaměřených na informační gramotnost. Téma „Definování problému" jí je velice blízké. Vyžaduje totiž práci s lexikem (což souvisí s její láskou k jazyku) a práci s tématem. Umění definice problému a práce s tématem uplatnila nejednou při práci v knihovněpři vyhledávání vhodných zdrojů pro uživatele knihovny.

Zveřejněno 22. září 2013

5. díl - Knihovny jsou boží! - 6 minut

O tom, proč jsou knihovny boží, hovoří v tomto videu knihovníci, studenti či náhodní kolemjdoucí. Už dávno neplatí, že knihovny máme jen od toho, abychom si v nich půjčili knížku. Ba naopak! Knihovny jsou na jedné straně coworkingovým centrem, kde se lidé potkávají, aby společně studovali nebo pracovali, na straně druhé je útočištěm pro ty, kteří pro svoji práci hledají klidné místo a informační profesionály, na které se mohou v případě potřeby obrátit. Knihovny jsou místem mnoha aktivit a byla by škoda nezjistit, co zrovna nabízí knihovna ve vašem městě! Běžte se přesvědčit sami!;)

Zveřejněno 29. září 2013

6. díl - Pavla Rygelová a Tereza Simandlová - Open Access - 16 minut

Pavla a Tereza jsou nadšené obhájkyně otevřeného přístupu, každá z jednoho konce republiky. Pavla je důsledný vytrvalec, prosazuje především primární/původní vědecké hodnoty. Tereza je horká hlava, která Pavle už cca 3 roky narušuje její systematickou práci a Pavla přesto stále nachází chuť se s ní bavit :). Nyní se společně pokusily v krátkosti představit základní principy otevřeného přístupu ve vzdělávacím videu.

Pavla Rygelová pracuje od roku 2002 v Ústřední knihovně VŠB-TUO. Od roku 2006 se věnuje problematice otevřeného přístupu a repozitářů. Organizovala semináře setkání DSpace a Otevřené repozitáře 2013. Vede s Lucií Vyčítalovou neformální skupinu otevřeného přístupu při AKVŠ ČR.

Tereza Simandlová se začala otevřenému přístupu věnovat kolem roku 2010 v Národní technické knihovně. V současné době pracuje v Knihovně FF UK a otevřený přístup je jejím osobním přesvědčením, koníčkem a jedním z hlavních témat diplomové práce na oboru Studia nových médií, FF UK.

Zveřejněno 6. října 2013

7. díl - Michal Černý - Trendy ve vyhledávání - 15 minut

Mgr. Michal Černý vystudoval PřF MU v Brně - obor učitelství fyziky a výpočetní techniky a CMTF v Olomouci, obor teologické nauky. Nyní studuje postgraduálně obecné otázky fyziky na PřF MU (téma disertační práce: Vybrané kapitoly z fyziky a filosofie). Pracuje jako metodik na projektu CEINVE v Kabinetu informačních studií a knihovnictví na MU v Brně. Dlouhodobě se věnuje etice, informační společnosti a kosmologii (fyzikální i filosofické).

Zveřejněno 13. října 2013

8. díl - Soňa Príborská - Digitální sebekvalifikace - 8 minut

Bc. Soňa Príborská aktuálně studuje magisterský obor na KISK FF MU v Brně. Digitální sebe-kvantifikací se zabývá přibližně rok z toho důvodu, že se jedná o trend, který se snaží popularizovat i v České republice. Na toto téma napsala i svoji diplomovou práci. Aktuálně pracuje jako koordinátorka sociálních sítí na MUNI.

Zveřejněno 20. října 2013

9. díl - Tomáš Pruša - Hodnocení informací - 13 minut

Tomáš Pruša je absolvent oboru Farmacie na VFU Brno a oboru Výživa člověka na Lékařské fakultě MU, student oboru Nutriční terapeut a doktorand oboru Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie na Lékařské fakultě MU. V dosavadní odborné práci se věnoval zejména informačním technologiím v preventivní péči a jejich využití ve vzdělávání pacientů i odborníků ve zdravotnictví, zabývá se úlohou nových médií ve zdravotnictví a výsledky výzkumů prezentoval např. na konferenci Medicine 2.0 v Bostonu a Londýně. Na Ústavu preventivního lékařství přednáší Aplikovanou farmakologii, Nutriční toxikologii a také témata nutričního softwaru, reklamy, doplňků stravy a nových médiích ve zdravotnictví. V Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU vedl předmět Informace ve zdravotnictví. Dlouhodobě se věnuje také vzdělávání vysokoškolských studentů se sluchovým postižením ve Středisku pro pomoc studentům se specifickými nároky na MU a je jediným přednášejícím na lékařských fakultách v ČR přednášející v českém znakovém jazyce.

Zveřejněno 27. října 2013

10. díl - Pavlína Mazáčová - Kritické myšlení - 10 minut

Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.vystudovala češtinu a latinu na Filozofické fakultě MU, má doktorát z klasické filologie. Od dob vysokoškolských studií pracuje v oblasti vzdělávání, učit mladé lidi je její srdeční záležitostí, a tak své pedagogické a didaktické zkušenosti a znalosti uplatňuje jako lektorka v Centru informačního vzdělávání. Pro studenty i mladé akademiky MU vede face-to-face semináře a workshopy informačního vzdělávání, které zaměřuje na široce pojatou práci s psaným i čteným odborným textem. Jako certifikovaná lektorka programu RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení), metody a postupy kritického myšlení se snaží uplatňovat i ve své výuce. Kritickému myšlení se ve vysokoškolském prostředí stále nedostává náležité pozornosti, a proto Pavlína považuje za užitečné seznámit studenty a zájemce se základními pojmy a metodami právě prostřednictvím webináře.

Zveřejněno 3. listopadu 2013

11. díl - Iva Zadražilová - Jak napsat a obhájit kvalitní diplomovou práci - 22 minut

Iva Zadražilová - Jak napsat a obhájit kvalitní diplomovou práci

Diplomovým pracím a odbornému textu se PhDr. Iva Zadražilová věnuje přibližně pět let, a to jak v rámci diplomových seminářů, tak v rámci různých předmětů, které vede pro studenty oboru Informační studia a knihovnictví na FF MU. Tento obor také sama vystudovala a v současné době pracuje jako manažerka projektu Centrum informačního vzdělávání na MU. Ráda píše, ráda čte a baví jí texty, nad kterými jejich autoři přemýšlí.

Zveřejněno 10. listopadu 2013

12. díl - Martin Krčál - Plagiátorství - 10 minut

PhDr. Martin Krčál, DiS. působí na Kabinetu informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Kromě toho je autorem služby Citace.com a podílí se na vývoji citačního manažeru Citace PRO. Specializuje se na oblast citací a plagiátorství, výměnu dat mezi online systémy a návrhem online služeb pro knihovny.

Zveřejněno 17. listopadu 2013

13. díl - Tomáš Marek - Vizualizace - 12 minut

Tomáš Marek studuje Informační studia a knihovnictví na FF MU. O vizualizaci dat se zajímá poslední tři roky. V bakalářce se věnoval všem okrajovým a ujetým druhům umělecké vizualizace dat, v diplomové práci se věnuje praktičtějšímu tématu - efektivitě grafů.

Zveřejněno 24. listopadu 2013

14. díl - Lukáš Hrdlička - Boží vystoupení na konferenci - 13 minut

Lukáš Hrdlička pracuje jako lektor prezentačních dovedností. V této oblasti koučuje i startupové projekty. Sám je zakladatelem projektu Reprezentace.

Zveřejněno 1. prosince 2013

15. díl - Lukáš Pokorný - Self publishing - 15 minut

Lukáše Pokorného baví elektronický self-publishing. Pomáhá autorům s vydáváním e-knih, píše na toto téma dizertaci a nedávno začal twítovat o e-knihách. Lukáš je absolventem KISKu, nyní studuje na ÚISKu a pracuje jako konzultant digitálního marketingu v agentuře RobertNemec.

Zveřejněno 8. prosince 2013

 

Autor videí: Kurzy práce s informacemi

http://www.ceinve.cz

Účinkují: Viktor Kustein, Honza Zikuška, Michal Lorenz, Dagmar Chytková, Pavla Rygelová, Tereza Simandlová, Michal Černý, Soňa Príborská, Tomáš Pruša, Pavlína Mazáčová, Iva Zadražilová, Martin Krčál, Tomáš Marek, Lukáš Hrdlička, Lukáš Pokorný

Obsah:

Kurzy práce s informacemi představují sérii inspirativních videí od KISKu (Kabinet informačních studií a knihovnictví, Masarykova univerzita, Brno) se zaměřením na rozvoj informační gramotnosti. Uživateli přinášíme vhled do několika vybraných oblastí ze světa informací a nabízíme možnost projít kurzem, který si klade za cíl uživatele inspirovat, předat nové informace a v neposlední řadě motivovat k zájmu o prohloubení dané problematiky.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum